Arrels

Arrels Gestió i Promoció del Medi és una empresa que té com a propòsit treballar en al camp del medi ambient des de dos vessants bàsiques. La de l’EDUCACIÓ i COMUNICACIÓ AMBIENTAL i SERVEIS PROFESSIONALS DE CONSULTORIA i INGENIERIA.

Arrels Gestió i Promoció del Medi desenvolupa i proporciona serveis tècnics i professionals de consultoria i ingenieria realitzant assistències tècniques a particulars i entitats públiques en temes ambientals així com activitats educacionals, de comunicació i oci encaminades a conèixer i respectar la natura en tota la seua extensió.

Arrels Gestió i Promoció del Medi és una empresa compromesa amb les necessitats dels client que garanteix l’acompliment dels compromisos adquirits amb un servei integral i de qualitat causant el menor impacte sobre el medi natural.

Qui som?

Un grup de professionals especialitzats, formats en àmbits relacionats amb el medi ambient amb una trajectòria contrastada tant des de la vesant Tècnica i de Gestió com també d’Educació Ambiental i l’Animació.

Que fem?

DISSENY DE MATERIALS

 • Materials divulgatius Materials didàctics Exposicions temàtiques

ITINERARIS

 • Etnogràfics Senderisme i rutes ecològiques en el medi urbà i natural

EDUCACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

 • Tallers Escoles d’Estiu i d’Hivern
 • Activitats d’animació adreçades a escolars, joves i adults
 • Campanyes de comunicació i sensibilització ambiental
 • Campanyes informatives
 • Organització de jornades mediambientals
 • Elaboració d’Unitats Didàctiques.
 • Cursos i seminaris per a professors, educadors ambientals i monitors
 • Cursos per a empresaris i treballadors

ESTUDIS, PROJECTES I ASSITÈNCIA TÈCNICA

 • Estudis d’Impacte Ambiental
 • Estudis d’Integració Paisatgística
 • Avaluació Estratègica Ambiental
 • Estudis Cadastrals
 • Estudis de Paisatge
 • Estudis d’Introducció de Fauna
 • Confecció de plànols amb sistemes d’Informació Geogràfica o Cad
 • Tramitació de Subvencions
 • Gestió d’Espais Naturals i Finques
 • Senyalització, disseny i homologació de senders, itineraris i camins
 • Organització de Forest
 • Plans d’Ordenació de Recursos Naturals
 • Plans tècnics i projectes d’ordenació cinegètica
 • Construcció i millora d’àrees recreatives.
 • Restauració d’espais degradats
 • Disseny de jardins
 • Valoració d’arbrat
 • Valoració i taxació de finques
 • Taxació de danys a finques
 • Estudis de viabilitat econòmica

Com treballem?

Tenim com a propòsit el treball en xarxa. Tant des de la pròpia empresa com també amb col•laboradors externs, tenim com a objectiu aportar i desenvolupar iniciatives i projectes que vinguen a assolir propostes ambientals de futur, educatives, tècniques, de gestió, etc. Cooperació i solidaritat Des de la nostra empresa apostem pel treball local sense perdre la perspectiva global. És per això que una part dels nostres beneficis aniran adreçats a projectes que tinguen com a objectiu la preservació de l’entorn i el respecte a les dones i homes que hi formen part.

ARRELS GESTIÓ I PROMOCIÓ DEL MEDI

SERVEIS PER A LA SOSTENIBILITAT